VÖRÖSKERESZTES HÍREK

Voroskereszt logo

Zalaegerszegi Öveges Iskola Vöröskeresztes Alapszervezete

8900 Zalaegerszeg, Iskola u. 1.

♥♥♥

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES-ISKOLA VÖRÖSKERESZTES ALAPSZERVEZETÉNEK BESZÁMOLÓJA A 4 ÉVES MUNKÁRÓL 2016-2020.

♥♥♥

BESZÁMOLÓ 2018-2019.

TÁRSADALMI SZOLIDARITÁSRA NEVELÉS:

ZALAEGERSZEGI ÖVEGES ISKOLA VÖRÖSKERESZTES ALAPSZERVEZETE

2015. szeptembertől működik intézményünkben. Jelenleg 105 főt számlálunk. Ebből 60 fő felnőtt, 36 fő ifjúsági és 9 fő nyugdíjas tag. Az alapszervezetet tantestületünk tagjai, az andráshidai tagóvoda óvónői, dajkái, szülők, tanulók, valamint Andráshida lakossága alkotja. Alapszervezetünk elnöke Dr. Berki Barnabás háziorvos, titkára Salamon Edit iskolai intézményvezető-helyettes, gazdasági felelőse Mánfay Erzsébet tanító, munkaközösség-vezető. Az andráshidai civil szervezetek részéről Dormánné Babolcsai Éva, az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület elnöke segíti a szervezet munkáját.

Az iskolai védőnő, Berczkné Bajsz Judit vezetésével  5-7. évfolyamos tanulók részvételével Vöröskeresztes szakkör működik. A tanulók körében egyre népszerűbbé váló szakkör célja a tanulók területi elsősegélynyújtó versenyre történő felkészítése, amelyet Preis Péter megyei elsősegély-koordinátor segít rendszeresen.

A szolidaritásra nevelést szolgálta egyrészt a hagyományos adventi jótékonysági vásár, melynek bevételét a rászoruló családok megsegítésére ajánlották fel az osztályok, másrészt csatlakoztunk a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat által meghirdetett "Legyél Te is Titkos Mikulás" adománygyűjtő akciójához. A Családok Átmeneti Otthonába és a Pózvai Fogyatékos Otthonba juttattuk el az összegyűlt ajándékokat a rászorulóknak.

A HATÁRTALANUL! pályázat kertében a 7. osztályos tanulókkal Erdélybe utaztunk. Ehhez kapcsolódóan jótékonysági akciót hirdettünk iskolánk Vöröskeresztes Alapszervezete szervezésében. Magyar nyelvű könyvek és játékok felajánlását kértük. A gyűjtést a Böjte Csaba által alapított Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott gyermekotthon számára Déván adtuk át a Melita Vendégházban, ahol kértük, hogy juttassák el az adományokat az otthonba.

 

VÉRADÁS

Az év során két véradást szerveztünk. A téli véradást december 5-én tartottuk az adventi jótékonysági vásár napján. A véradók száma a tavalyi csúcslétszámot megismételve ismét 50 fő volt. Az osztályok között ezúttal is versenyt hirdettünk. Díjazásban részesült az első három helyezett osztály. A nyertes a 4.b osztály lett. A tavaszi véradást április 10-én megrendezett Öveges sport- és egészségnaphoz kapcsoltuk. A véradók száma ismét hozta a megszokott létszámot: 36-an adtak vért. Ez alkalommal is különös vonzerővel bírt a „RETRÓ véradás” virslivel és sörrel. Az osztályok közötti versenyt ez alkalommal is a 4.b osztály nyerte, akiknek jutalma a szokásos termálfürdős program volt. Köszönetet mondunk a vöröskeresztes tagok népszerűsítő tevékenységéért és külön köszönet illeti azokat, akik első alkalommal szánták rá magukat a véradásra, hogy önzetlen segítségükkel beteg embertársaikon segítsenek!

Köszönet mondunk Kajári Attila, tankerületi igazgató úrnak, tevékenységünk támogatásáért! Köszönetünket fejezzük ki a Magnetic Áruház vezetőjének, Péntek Károlynak, aki felajánlásával rendszeresen hozzájárul a véradások sikeres megrendezéséhez. Köszönet illeti a lelkes kollégákat, a szülőket, a tanulókat, a település segítő lakóit és a szakmai szervezeteket, hiszen segítségükkel tudjuk megvalósítani a sikeres programokat, véradásokat!

 

TAGDÍJ FELHASZNÁLÁS

A Zalaegerszegi Öveges Iskola Vöröskeresztes Alapszervezete 2018. december 5-én és 2019.április 10-én véradást szervezett a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskolában. A VÉRADDÓK számának növelése érdekében versenyt hirdettünk az osztályok között, melynek jutalma, hogy a nyertes osztály egy délutánt tölthet a Termálfürdőben.

A téli véradás szervezéséért a 4.b osztályt, a tavaszi véradás szervezéséért ugyancsak a 4.b osztályt jutalmaztuk. A 4. b osztály 2019. június 13-án a szülőkkel, pedagógusokkal együtt a vette igénybe a fürdőzést. A nyereményüket, a Termálfürdő belépődíját, 19 fő tanuló, 27 fő szülő, és 3 fő kísérőtanár számára (összesen 49 fő) az alapszervezet tagdíjából fedezzük.

Díjazásban részesült a 2. és 3. helyezett osztályok is, jutalmuk, fagyizás volt. Az 1. a osztály 18 fővel (1 gombóc), a 3. a osztály 28 fővel ( 2 gombóc ) vette igénybe a jutalmat.

Várjuk a további tagok csatlakozását, mivel a tagdíjak 60%-át az alapszervezet által szervezett programokra, jutalmazásokra fordíthatjuk.

 

ELISMERÉS

A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége 2019. Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetést Bronz fokozatát adományozta részemre, melyet a Vöröskereszt napján, a megyei ünnepségen vehettem át. Az elismerés bár a nevemre szól, de minden vöröskeresztes tag munkáját  dicséri: A lelkes, támogató kollégákat, a szülőket és a  település segítő lakóit egyaránt, hiszen az elért eredmények közös tevékenységünk nélkül nem jöhettek volna létre. Segítő támogatásukért köszönet illeti Domján István intézményvezetőt, Dr. Berki Barnabás a szervezet elnökét, akik mindketten rendszeres véradóink is. Köszönet illeti Mánfay Erzsébet és Molnár Andrásné pedagógustársaimat, az andráshidai civil szervezetek részéről Dormánné Babolcsai Éva, az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület elnökét, akik nagymértékben segítik a szervezet munkáját.

Zalaegerszeg, 2019. június 19.

 Salamon Edit

vöröskeresztes titkár