Dolgozóink

 

Munkatársaink a 2020/21-es tanévben

 

Tantestület

Domján István - intézményvezető, mesterpedagógus, főiskolai végzettség, földrajz, testnevelés szaktanár, népművelő, közoktatási vezető szakvizsga

Salamon Edit - alsó tagozatos intézményveztő-helyettes, mesterpedagógusfőiskolai végzettség, tanító, könyvtár szakkollégium, közoktatási vezető szakvizsga

Makovecz Tamásné - felső tagozatos intézményvezető-helyettes, főiskolai végzettség, tanító, informatika műveltségterület, közoktatási vezető szakvizsga

Balogh-Gángó Ildikó - egyetemi végzettség, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár, történelem szaktanár, mentortanár, gyakorlatvezető mestertanár szakvizsga, felsős humán munkaközösség vezető

Bodnárné Németh Katalin Mónika - főiskolai végzettség, matematika és számítástechnika szakos tanár

Császár Erika - főiskolai végzettség, tanító, népművelés szakkollégium

Domján Anita - főiskolai végzettség, biológia, környezetvédelem szaktanár, közoktatási vezető szakvizsga, felsős reál és ÖKO munkaközösség vezető

Gerencsér Mária - főiskolai végzettség, tanító, népművelés szakkollégium, védőnő, egészségfejlesztő mentálhigiénikus és pedagógus szakvizsga, ifjúságvédelmi felelős, szakszervezeti megbízott

Györéné Igazi Melinda - főiskolai végzettség, tanító, matematika műveltségterület

Henczi Csilla Ildikó - főiskolai végzettség, tanító, népművelés szakkollégium

Horváth Katalin - főiskolai végzettség, tanító, gyógypedagógus, pszicho-pedagógia tanár, közoktatási vezető szakvizsga, Intézményi Tanács tagja

Horváth Zsoltné - főiskolai végzettség, ének-zene matematika szakos tanár

Jakabné Kiss Emese - egyetem végzettség, matematika és fizika szakos középiskolai tanár, informatika szaktanár

Kocsis Csaba Zoltán - főiskolai végzettség, angol, történelem szaktanár, könyvtáros, idegen nyelvi munkacsoport vezető

Kovács Marianna - főiskolai végzettség, tanító, magyar nyelv és irodalom szaktanár

Mánfai Erzsébet - mesterpedagógus, szaktanácsadó, főiskolai végzettség, tanító, népművelés szakkollégium, rajz szaktanár, közoktatási vezető szakvizsga

Molnár Adél - főiskolai végzettség, tanító, német nyelv műveltség terület szakirány, német nyelv és irodalom szakos tanár, pályázatírás szakirány

Molnár Andrásné - főiskolai végzettség, tanító, testnevelés szakkollégium, drámapedagógus, művészeti és sport munkaközösség vezető

Nagy Gézáné - főiskolai végzettség, tanító, testnevelés és pedagógia szakkollégium, grafológus, hitoktató

Ragán Tünde - főiskolai végzettség, angol nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom szaktanár, diákönkormányzatot segítő pedagógus

Rozgonyi-Becze Petra - főiskolai végzettség, technika-életvitel, számítástechnika szaktanár

Séferné Tüske Adél - főiskolai végzettség, tanító, rajz szakkollégium, mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Simon József Attila - egyetemi végzettség, földrajz, rajz szaktanár

Simonné Gaál Eszter - főiskolai végzettség, tanító, Waldorf tanár

Soósné Keszte Andrea - főiskolai végzettség, orosz, német, magyar nyelv és irodalom szaktanár

Szabó-Gergály Veronika - főiskolai végzettség, tanító, angol műveltségterület

Szekeresné Simon Mária - főiskolai végzettség, tanácsos, tanító, orosz szakkollégium

Tubolyné Hartmann Éva - főiskolai végzettség, tanító, alsós reál munkaközösségi-vezető

Varró Dezső - főiskolai végzettség, földrajz, testnevelés szaktanár, testnevelés munkacsoport vezető

Véberné Egyed Marianna - főiskolai végzettség, tanító, népművelés szakkollégium, alsós humán munkaközösség vezető

 

 

  Óraadók

Meretei-Simon Beáta - táncoktató

Rácz Petra - néptáncpedagógus

Csók Edina Bársonyka - kémia szakos tanár

 

 

Pedagógiai munkát segítők 

 

Bagarus András - főiskolai végzettség, rendszergazda

Csalló-Lőcsei Henriett - főiskolai végzettség, pedagógiai asszisztens

Farkas Gabriella - felsőfokú képesítés, gyógypedagógiai asszisztens

Gergye Anna - főiskolai végzettség, iskolatitkár

Novák Zsuzsanna - felsőfokú képesítés, pedagógiai asszisztens

Lapat-Szabó Rita - felsőfokú képesítés, gyógypedagógiai asszisztens

 

 

Technikai dolgozók

Szelestei Judit - technikai dolgozók kapcsolattartója

Bödör Zoltán - portás

Horváth Gáborné - takarító

Matus Ernő - karbantartó

Les Gyöngyi - takarító

Takácsné Németh Kinga - takarító

Szekér Lászlóné - takarító

Takácsné Bangó Szilvia - takarító