Partnerintézményi pályázatok

 • MaTalent Tehetség Program

Intézményünk részt vett az Oktatási Hivatal NTP-MTKM-M-17 számú MaTalent3 – a 4. évfolyamos tanulók online matematikai tehetségazonosítás című tehetségpályázat programjában. Ennek keretében 2018. márciusában 14 fő 4. évfolyamos tanulót választottunk ki, akik részt vettek az online matematikai mérésben. A mérés eredményeképpen 4 fő tehetségígéretet azonosítottak:

 • Horváth Gergő Bálint 4.a,
 • Borsos Borbála 4.b,
 • Szabó Zsóka 4.b,
 • Szopka Zsombor 4.b

A program koordinátora: Salamon Edit, intézményvezető-helyettes

 

Oktatási Hivatal NTP-MTB-M-18 MaTalent4 – online Matematikai tehetségazonosítás a negyedik évfolyamon

Intézményünk 4. alkalommal vett részt az Oktatási Hivatal NTP-MTB-M-18 MaTalent4 – online Matematikai tehetségazonosítás a negyedik évfolyamon című tehetségpályázat programjában. A mérés eredménye alapján NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM Matematikai tehetségazonosítás eredménye a következő:

Tanuló

Eredmény

Fábián Benedek, 4.b

kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló

Pongrácz Zoé, 4.b

tehetségígéret

Kovács Boldizsár Miklós, 4.a

tehetségígéret

Lánczos Bálint, 4.b

tehetségígéret

Farkas Bálint, 4.a

tehetségígéret

Vörös Kinga, 4.b

tehetségígéret

Derzsi Réka, 4.a

tehetségígéret

Kértük a pedagógusokat, a tanulókat, illetve a szülőket regisztráljanak a TehetségKapu rendszerben a www.tehetsegkapu.hu oldalon.

A program koordinátora Salamon Edit intézményvezető-helyettes.

 

Az Oktatási Hivatal MaTalent5 – online matematikai tehetségazonosítás a negyedik évfolyamon című tehetségpályázat programjának keretében 21 fő 4. évfolyamos tanulót választottunk ki, akik részt vettek a mérésben. Közülük 4. a osztályból kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló: Harmath Flóra, tehetségígéretek: Buzu András 4.b, Iván Jácint 4.a, Zelkó Benedek 4.a, Fehér Gréta 4.b. 10 fő 500 - 567 pontot teljesített: Borsos Veronika 4.b, Fecske Krisztina 4.b, Tihor Nimród 4.a, Czett Alexander 4.b, Böjte Katalin Ágnes 4.a, Tuboly Zsombor 4.a, Horváth Botond Gergő 4.a Gulyás Emese Anna 4.b, Takács Nóra4.a, Kocsis Jázmin 4.a.

A program felelőse: Salamon Edit intézményvezető- helyettes, tehetség-koordinátor.

 

 • EFOP 3.2.1-15-2016-00001 "Tehetségek Magyarországa csoportos tehetségsegítő tevékenysége"

A Tehetségek Magyarországa (EFOP3.2.1-15-2016-00001 Tehetségek Magyarországa_Csoportos tehetségsegítő tevékenysége) kiemelt projekt keretében a Matehetsz meghívásos pályázatára nyújtottunk be pályázatot. Az elnyert támogatás keretében versenyfelkészítő matematika szakkört terveztünk a 3-4. évfolyam számára, továbbá egy tehetségnapot „Tavaszi zsongás” népdaléneklési versennyel, valamint egy pedagógusoknak, szülőknek szóló műhelybeszélgetés szervezését vállaltunk. A megvalósítás a járványra való tekintettel módosítással valósulhat meg, melynek kidolgozása folyamatban van.

Vezető programfelelős: Salamon Edit intézményvezető-helyettes,

segítő programfelelős: Tubolyné Hartmann Éva tanító.

 

 • TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001 "Diagnosztikus mérések fejlesztése 1-6. évfolyamon

2009. óta partner iskolaként részt veszünk a Szegedi Tudományegyetem TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001 „DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEK FEJLESZTÉSE 1-6. évfolyamon” című pályázatában olvasás, matematika és természettudomány területeken.

A KOMPETENCIAMÉRÉST, A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁST SEGÍTI A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának online mérései iskolánkban.

Kutatásuk célja egy online diagnosztikus rendszer kidolgozása általános iskolás diákok részére. A rendszer – miután elnyerte végleges formáját –, alkalmas arra, hogy a tanulók fejlődését évente több alkalommal felmérje, az esetleges lemaradásokat időben jelezze, és így támogassa a pedagógusok oktatómunkáját. Ennek a rendszernek a fejlesztéséhez kérték partnerintézményként együttműködésünket. A programba való becsatlakozás mellett döntöttünk, s azóta már több mérésben is részt vettek tanulóink olvasásból, természetismeretből és matematikából.

Az interneten keresztül történő mérések egyrészt változatosabbá teszik a szokásos papíralapú felméréseket, mivel olyan érdekes feladatokkal találkozhatunk, melyek az országos kompetenciamérés feladataihoz hasonlóak, másrészt azonnali visszajelzést kaphatunk a tanuló eredményéről.

A tesztek megoldása után a diákok százalékos formában azonnal látják, hogyan teljesítettek a tantárgyi tudást, a tanultak alkalmazását és a gondolkodási képességek fejlettségi szintjét vizsgáló feladatokon. A pedagógusok képességszint alapú, országos adatokhoz viszonyított objektív visszacsatolást kaptak diákjaik eredményeiről. A kapott képességpontok évfolyamon belül egymással összehasonlíthatóak annak ellenére, hogy a diákok különböző teszteket oldanak meg a mérés során. A mérés lezárta után letölthetővé válnak a tanulókra szabott egyéni szöveges visszajelentések is.

Minden tanuló saját mérési azonosítóval rendelkezik, így a mérés anonim, de a tanítók, tanárok természetesen ismerik tanítványaik kódjait. Az értékelést a tanítóra, a szaktanárra bízzuk, így azt is maguk döntik el, hogy a mérések eredményét érdemjeggyel is értékelik-e.

A partneriskolai koordinátor: Salamon Edit, intézményvezető-helyettes.

Az iskolai mérések segítője: Bodnárné Németh Katalin, informatika szaktanár.

 

 • EFOP 3.3.2-16 "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért"

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ · Hangverseny és kiállítóterem által elnyert EFOP -3.-3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázatban intézményünk a Zalaegerszegi Öveges József Általános iskola partnerintézményként vesz részt. A projekt keretében iskolánk tanulói számára zenetörténeti, zeneelméleti és hangszerismertető foglalkozássorozatot tartottak a zeneiskola tanárai. 12 fő 4-6. évfolyamos diákot vontunk be. A foglalkozásokra 5 alkalommal kelült sor.

A program koordinátora: Salamon Edit, intézményvezető-helyettes

 

 • EFOP 3.1.6-2017-00018 "Együtt egymásért"

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ EFOP-3.1.6-2017-00018 számú „Együtt egymásért” című pályázatának célja a lemorzsolódással veszélyeztetett, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, vagy azzal veszélyeztetett, valamint a sajátos nevelésű igényű, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók előmenetelének támogatása. A projekt a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zalaegerszegi Tagintézménye megvalósításában zajlik. A szakszolgálat szakemberei által tartott órákon vehetnek részt az érintett tanulók. A pedagógusok számára szakmai műhelymunka foglalkozás-oktatást tartanak ebben a témában.

Iskolai koordinátor: Makovecz Tamásné intézményvezető-helyettes.

 

 • AT-HU074 "A kompetencia alapú oktatás az alsó tagozaton az osztrák-magyar határrégióban"

A határon átnyúló Interreg Austria-Hungary 2014-2020 program AT-HU074 számú „A kompetencia-alapú oktatás az alsó tagozaton az osztrák-magyar határrégióban” című projekt célja a határ menti régióban olyan oktatási intézményekből felépülő hálózat kialakítása, amely hatékonyan tudja segíteni alsó tagozaton a 6-10 éves életkorú tanulók kompetenciafejlesztését. A pályázati munka során kifejlesztett pedagógiai eszközök, feladatbankok és szolgáltatások az alábbi négy területen fejlesztenek: szövegértés, matematika, természettudomány-technika és interkulturális-szociális kompetencia. A projektben a vezető partner a Bécsi Iskolai Hatóság, megvalósító partnerek osztrák részről a Bécsi Pedagógiai Főiskola, Burgenland Tartomány, a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola, az Alsó-Ausztriai Pedagógiai Főiskola, magyar részről pedig az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

Iskolai koordinátor: Salamon Edit intézményvezető-helyettes.

 

 • "Három generációval az egészségért"

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett  „Három generációval az egészségért” pályázaton belül „Az EGÉSZSÉG ÉRTÉK – Új együttműködések az egészségügyi alapellátás fejlesztése érdekében Zalában” című projektbe Andráshida körzeti orvosa, Dr. Berki Barnabás kezdeményezésére került be iskolánk. A partneri együttműködés keretében intézményünkben egészségfejlesztési programok valósulnak meg. A decemberben indult program keretében a pályázati programba bevont tanulóknak Végvári Viktória dietetikus és Kocsis Ágnes gyógytornász tartott és tart még további foglalkozásokat. A projekt célja az egészséges életmód elősegítése, a rendszeres fizikai aktivitás és az egészséges táplálkozás népszerűsítése a gyermekek körében.

Iskolai koordinátor: Salamon Edit intézményvezető-helyettes és Molnár Andrásné munkaközösség-vezető.